Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι ... μια φορά και έναν καιρό ... οι γαστρονομικές παραδόσεις που έχουμε χάσει Πώς σας επηρεάζει η υπεραλίευση 2

Dec 19, 2011
  • Description

Αυτή η ενημέρωση δημοσιεύθηκε από το δίκτυο OCEAN2012 και εκθέτει πώς η υπεραλίευση επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες των Ευρωπαίων. Είναι μέρος μιας σειράς ενημερώσεων που απεικονίζουν τις επιπτώσεις της υπεραλίευσης στους ανθρώπους και τα θαλάσσια οικοσυστήματα που προκαλούνται από την υπερβολική αφαίρεση εκατομμυρίων τόνων θαλάσσιας ζωής κάθε χρόνο.